سلام به دوستای عزیز
دوست دام سریع بیام همه ۵۰ مطلب جدید رو بخونم و براتون نظر بذارم اما امتحانا دست و بالم رو بسته:(
برام دعا کنید فزیکمو۲۰ بشم خیلی برام مهمه
راستی برا وضع و اوضاع مملکت هم دعا کنید