سلام :)

من تا امروز 174 روزه که وبلاگ دارم و یک بلاگرم:دی

تا حالا 924تا نظرای خوب برام فرستادید

تاحالا درمورد من چی فکر کردید؟

چه جور دختریم؟ 

خیلی دوست دارم بدونم !

ما ها تاحالا همدیگرو ندیدم ولی با حرفایی که میزنیم یه شناختی ایجاد میشه؟

اون چیه!