ببینید من درسته خیلی تحقیق کردم ولی بازم شاید اشتباه باشه 

پس بازم شما تحقیق کنید:)

خداوند جبار است یعنی جبران کننده است

 ما میتونیم عدالت خداوند رو در این دنیا و اخرت از  این صفت مطلع بشیم

مثلا توی این دنیا یه نفر پورشه داره یه نفر پراید خوب اونی که پراید داره خیلی دوست داره الان جای اون طرف پورش سوار باشه 

پس خداوند یا دراین دنیا  یا در اخرت برای ما جبران میکنه یا یه چیزی به مامیده که جای اون پورش رو پر کنه(مثاله ها)

پس خداوند جبران میکنه اگه این صفت خداوند نبود عدالت خدا کجا بود یه نفر در قهطی و سرما زلزله

یه نفر در ارامش و پول و ثروت

پس این صفت به معنای جبران کننده بودن خداست

ولی من امروز به معلممون گفتم گفتش که این یکی از صفات غضبی خداوند است یه ذره دو به شک شدم ولی 

خوب من نظرمو گفتم اگر تحقیق کردید و به دلیل قانع کننده ای رسیدید به منم بگید:)