حالم خیلی گرفته شد چرا اینجوری شد قرار این نبود چرا همه بد قول شدن

خدایا..................

هی به خودم میگم هدف افرینش تقرب الهی هه

اره مشکلاتم در برار یه دختر یا پسر سرطانی یا زلزله زده هیچه ولی نامردیه خانوادم دارن تظاهر به شاد بودن میکنن ولی این  نیستن من میدونم

چرا بعضیا نمک رو زخممون می پاشن چراااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

چرا اذیتمون میکنید ؟

خیلی وقته گریه نکردم :( بغض تو گلوم ازارم میده)

م.ت کجایی ؟؟؟

سارا دلش بی قراره توهه  ال.اس میگه میخواد سال دیگه بیاد مدرسه تو!

پیش تو اگه قبول بشه بهش حسودی میکنم من حسودی میکنم(باورت بشه)

به خدا متوصل میشم فقط خودش