خوب باید بگم روز اول مدرسه خیلی مزخرف بود انگار نه انگار اول مهره همه معلما درس دادن مشق دادن دیگه خلاصه زیاد حال نکردم حیاط مدرسه کوچیکه همه تو حلق همیم

یه اتفاق خوب افتاد که خیلی خوشحال شدم الهه تو کلاس  منه^__^اگه نبود میمردم

خیلی دوست داشتم عکس میزمونو براتون بفرستم 2 تا باسلیقه روش نقاشی کشیده بودن معرکه بودااا!!

بعد هم روشو چسب زده بودن که کسی خرابش نکنه

خوب از معلما بگم یکی چندش تر از دیگری یکیشون بلد نبود بخنده ولی انگار داشت سعیشو میکرد

یه چیز دیگه معلمای ارجمند روز اول مدرسه یه ذره به خودتون برسید به خددا توقع ارایش ندارم حداقل تیپ سر تا پا قهوه ای نزنید ای بابا!!والا من امروز5 از خواب پاشدم رفتم حموم نماز خوندم کرم ضد افتاب زدم موهامو بافتمو رفتم صبحونه بعد حاضر شدم!

سوتی دادن شروع شد :)))

سر کلاس دفاعی معلمه گفت چه چیزی امنیت شما ها رو تهدید میکنه هیچ کس هیچی نمی گفت من یه گفتم افغانیها !خوب واقعا تهدید میکنن نمیکنن؟!

کلاس رفت رو هوا:|

هنوز باورم نشده مهره ولی حس خوبی دارم دارم عاشق پاییز میشم^__^


 قشنگه^_^