تو اینه که به خودم نگاه کردم باورم نشد این منم

نههه:( ممکن نیست  پس کو؟ ان چشمای براق پس کو اون نگاه گیرا

اری بعد تو دیگر من،من نیستم

دیگر توان تنهایی ندارم اخه لعنتی من باید این همه تنهایی رو تنهایی تحمل کنم

ببین چه قشنگ کنار هم چیدم همه خاطرهامونو

بگرد....


پ .ن:جمله اخر از اهنگ ارش ای پی ومسیح(چه قشنگ)