سلام دوستان با نزدیک شدن ماه محرم  می خوام قالب وبلاگ رو حسینی کنم و مطالب یکم تغیر میکنه البته فقط یکم 

________________________________

هنوز سالم است

این کتاب شهید محمد شفیعی هستش خیلی قشنگه خیلی ،من عاشقش شدم .


« از او » نگاه ما زمینیان است به آن مسافر آسمان که مدتی با ما زیسته است؛ مسافری که اگر دیرتر بجنبیم، غبار فراموشی، در پایش را از کوچه های شهرمان پاک می کند و دیگر حتی به گرد راهش هم نمی رسیم.

از او یک مجموعه چهارجلدی است حاوی خاطرات شیرین و جذاب از شهدا می باشد.کتاب چهارم این مجموعه با عنوان هنوز سالم است، خاطرات شهید محمدرضا شفیعی را بازگو می کند. این مجموعه به همت نرجس شکوریان فرد جمع آوری شده است.

بخشی از متن کتاب:

محمدرضا تازه نه ماهش شده بود. خوش مزگی می کرد و دل از مادر می برد. تاتی تاتی دور اتاق چرخی زد و رفت سمت پله ها. دل مادر ریخت، صدا کرد:«محمدرضا! محمدرضا! نرو مادر ! کجا می روی؟ بیا پیش خودم. وای خاک بر سرم! نرو محمدرضا، از پله ها می افتی.» از وقتی که سه بچه اش به خاطر مریضی و تنگدستی یکی یکی مرده بودند، دلش نازک تر شده بود…..