خودم کشیدما😊😊😊

دوستان قشنگ معلومه من اثاث کشی دارم

اصلا کار کردنم نمیاد

البته حالا که ما کار داریم همش مهمون داریم

همیشه همینه😑😑😑