خوب الان می خوام بخوابم ساعت هشته ولی خوابم نمیاد

ول اگه الان بخوابم صبح ساعت 4 میتونم الکلاسیکو ( بارسا-رال مادرید )رو ببینم

دعا کنید خوابم ببره

کیا بارسایین ؟؟